Email Alert Stolen Yachts (EASY) notificatie systeem

Stolenboats.nl biedt de mogelijkheid aan eigenaren, verzekeraars, expertise- en onderzoeksbureaus om een gestolen boot direct per email te melden aan haar uitgebreide contacten-netwerk van watersportbedrijven, politiediensten,vaarwegbeheerders en overige oplettende watersporters in binnen- en buitenland.
Het gestolen vaartuig is dan direct wijds gesignaleerd hetgeen de kans opterugvinden aanmerkelijk vergroot.

Het EASY-notificatie systeem wordt alleen aangeboden indien:
– de diefstal niet langer dan 15 dagen geleden is
– het vaartuig (met voortstuwingsinstallatie) op moment van diefstal een waardevan meer dan € 5.000,00 heeft
– een digitale afbeelding van de boot (of vergelijkbaar schip) beschikbaar is

Het EASY-notificatie systeem is opgedeeld in 4 niveaus, te weten;
– Regionaal (straal van 30 km van diefstallocatie)
– Nationaal
– Europa
– Wereld

Alle verkregen informatie wordt direct aan u door gegeven.

Uiteraard kunt u ook Stolenboats.nl verzoeken te reageren op de ontvangen informatie, en alle benodigde acties uit te voeren tot het moment dat u het vaartuig terug heeft (tenzij justitie het vaartuig na terugvinden aan een ander toewijst).
Neem voor toelichting en prijsinformatie contact met ons op.

Klik hier om notificaties van ontvreemde vaartuigen te ontvangen.

Veelgestelde vragen over EASY

  • Ik ontvang van u deze emails maar heb me er nooit voor opgegeven. Hoe kan dat ?
  • Ik heb me via uw Opt-Out optie uitgeschreven voor deze emails maar ontvang ze nogsteeds. Hoe kan dat ?
  • Ireceive your EASY notifications in Dutch but I do not read the Dutch language
  • U zend mij via EASY notificaties van gestolen boten uit andere regio’s. Ik wilalleen notificaties van gestolen boten uit mijn eigen regio ontvangen. Kan dat ?
  • Ik ontvang van u deze e-mails maar heb me er nooit voor opgegeven. Hoe kan dat ?

Bij het in gebruik nemen van het EASY notificatiesysteem zijn door Stolenboats.nl adressen handmatig ingevoerd.
Deze adressen zijn door ons verkregen via eerdere aanmeldingen op www.stolenboats.nl, dan wel verkregen uit eerder gevoerde emailcorrespondentie of uit openbare adressenbestanden. Mocht u geen prijs stellen op ontvangst van deze emails, schrijf uzelf dan uitvia Opt-Out.
Ik heb me via uw Opt-Out optie uitgeschreven voor deze e-mails maar ontvang ze nog steeds. Hoe kan dat ?

Ondanks dat Stolenboats.nl haar uiterste best doet om uw verzoeken zo adequaat mogelijk te verwerken kunnen er in de test-/opstartfase van EASY nog enkele zaken misgaan. U kunt ons altijd bellen en verzoeken uw e-mailadres onmiddellijk uit het systeem te verwijderen, wij zullen u dan een bevestiging van uitschrijving sturen.
I receive your EASY notifications in Dutch but I do not read the Dutch language

Stolenboats.nl has recently started with the EASY notifications. It’s main target during the test phase is the Dutch market. However, your email address could be listed in our current database. If you wish to unsubscribe to these Dutch notifications, please click on the Opt-Outlink. Please note that when you unsubscribe to these notifications your emailaddress will be deleted for future International notifications too. You can always send us an email requesting us to temporarily ‘remove’ you untilInternational notifications will be introduced.

U zend mij via EASY notificaties van gestolen boten uit andere regio’s. Ik wil alleen notificaties van gestolen boten uit mijn eigen regio ontvangen. Kan dat ?

Op dit moment is het EASY notificatie systeem nog in de 1e testfase. De notificaties beperken zich momenteel enkel tot dein Nederland ontvreemde boten. Het is nog niet mogelijk om op regio te verzenden,wij verwachten dit eind van het jaar gereed te hebben. Tot dan verzoeken wij u de voor u niet interessante notificaties weg te gooien.

Bedenk echter wel, wat in Zeeland gestolen wordt, kan in Friesland terug gevonden worden!